ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

  • Problémoví uživatelé drog- tj. aktivní nitrožilní uživatelé jakékoliv omamné či psychotropní látky a aktivní uživatelé opiátů (heroin, kodein, subutex aj.) nebo budivých omamných a psychotropních látek (OPL) (kokain, pervitin, amfetamin). 
  • Aktivní uživatelé jiných OPL (těkavých látek, THC, extáze, LSD, sedativa, hypnotika aj.) ve specifické životní situaci- tj. např. řeší svůj postoj k droze a uvažují o změně v užívání (méně rizikovým způsobem, méně často, uvažují o abstinenci, o léčbě) nebo bilancují svůj neuspokojivý životní styl a zvažují jeho změnu. 
  • Neaktivní uživatelé OPL- tj. např. ti, kteří se vracejí z výkonu trestu nebo z nedokončené léčby závislostí na OPL a řeší svoji aktuální situaci.
  • Osoby ohrožené jinou formou závislostí (např. patologické hráčství aj.)
  • Rodiče a další příbuzní osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené jinou formou závislosti.
  • Jiné osoby žijící v těsné blízkosti uživatelů OPL (např. spolubydlící, sexuální partneři apod.)
 

Z hlediska věku spadají do cílové skupiny uživatelů služby všechny osoby ve věku od jedenácti let a výše.