ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Organizace vznikla v roce 2006 pod názvem občanské sdružení ONYX (od listopadu 2013 funguje pod názvem ONYX Zlín o.p.s.) a v červnu začala poskytovat služby pro uživatele drog a jejich blízké. Služby byly poskytovány jak v budově (v kontaktním centru), tak i přímo na ulici, v parku apod. (v terénu). Od ledna 2007 se tyto služby osamostatnily a vznikly tak dva svébytné projekty: K centrum Zlín a Strreetwork Zlín.

Oba projekty prošly vnější kontrolou zaměřenou na kvalitu a odbornost poskytovaných služeb. Na základě tohoto místního šetření, které proběhlo v létě 2007, získaly oba projekty Certifikát odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách. Certifikáty uděluje poradní a pracovní orgán vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Charakter poskytovaných služeb řadí tato zařízení na pomezí zdravotních a sociálních služeb. Proto jsou také v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách oba projekty řádně registrovány jako služby sociální prevence (K centrum Zlín dle §59 a Streetwork Zlín dle §69 uvedeného zákona).

Kromě našeho webu, můžete najít informace o našich službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.