ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Cíle

Cíle ve vztahu k aktivním uživatelům OPL a uživatelům OPL vracejícím se z výkonu trestu nebo neukončené léčby závislosti na OPL

Hlavním cílem je umožnit klientům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života ve společnosti. 
Na tento hlavní cíl navazují další dílčí cíle:
Vyhledání, navázání a udržení kontaktu s klientem v terénu
Ovlivnění motivace klienta k návštěvě příslušných odborných zařízení
Minimalizace rizik spojených s užíváním OPL a životním stylem klienta
    • snižování rizika infekčního onemocnění a dalších zdravotních komplikací spojených s užíváním OPL (výměna HR, poskytování zdravotních informací, odeslání k lékaři atd.)
Zvyšování kvality života 
    • v pracovní oblasti (nalezení a případné udržení si práce, vykonávání sezónního zaměstnání a brigád, dokončení školy aj.)
    • v oblasti mezilidských vztahů (udržení nebo navázání kontaktu s rodinou nebo s „nedrogovými“ kamarády)
    • v oblasti životního stylu (nalezení ubytování, vyřízení osobních zájmů na úřadech, motivace a zprostředkování léčby aj.)
    • v oblasti duševní (vytváření bezpečného prostředí a budování důvěry, dodávání naděje, podpora sebedůvěry a samostatnosti)
 

Cíle ve vztahu k osobám žijícím v těsné blízkosti uživatelů OPL

Snižování rizika infekčního onemocnění a dalších zdravotních komplikací spojených s životem v blízkosti uživatele OPL (poskytování zdravotních informací, odeslání k lékaři nebo do příslušného odborného zařízení atd.)
Poskytnutí krizové intervence a ovlivnění motivace klienta k návštěvě dalších příslušných odborných zařízení
 

Cíle ve vztahu k veřejnosti

Přestože veřejnost není v pravém slova smyslu cílovou skupinou, zařízení usiluje vůči obyvatelům žijícím v místě působení služby o dosažení těchto cílů:
Ochrana veřejného zdraví před šířením infekčních a jiných onemocnění spojených s užíváním OPL (stahování použitého injekčního materiálu z oběhu, sběr použitého materiálu na veřejných prostranstvích a zajištění jeho bezpečné likvidace)
Snižování sekundární trestné činnosti aktivních uživatelů OPL (vyřizování dokladů, sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, vyhledávání legálních zdrojů finančních příjmů)
Monitorování místní drogové scény a poskytování informací o drogové problematice (běžný monitoring, realizace průzkumů, uveřejňování článků v tisku a další osvěta)