ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Poskytované služby

Výměnný servis

Výměnný servis spočívá v bezplatné výměně injekčního materiálu drogovým uživatelům, kteří si aplikují drogu nitrožilně. Nejde však jenom o jehly. Do výměnného programu spadá i distribuce dalšího zdravotního materiálu: dezinfekčních čtverečků (tzv. con-zellin), sterilních tamponů, injekčních vod, náplastí nebo kondomů.
Intravenózní aplikace drog s sebou nese mnoho rizik a to jak pro samotného uživatele, tak i pro jeho okolí. Výměnný program zdravotnického materiálu je určen k maximálně možné eliminaci těchto rizik. Výměnou použitého kontaminovaného zdravotnického materiálu za sterilní se výrazně snižuje možnost výskytu a šíření infekčních onemocnění, např. hepatitidy C či viru HIV. Dále se snižuje riziko tvorby abscesů. Likvidací použitých injekčních jehel a stříkaček chráníme také veřejnost před nebezpečím poranění se např. o volně pohozenou použitou stříkačku s jehlou.
 

Testy

V současnosti nabízíme těhotenské testy prováděné z moči. V případě potřeby jsme schopni zajistit nebo zprostředkovat další druhy testů. Testy se provádí pouze se souhlasem klienta! 
 

Sociální servis

Pomoc při vyřizování dokladů, při jednání na Úřadu práce, při jednání na zdravotních pojišťovnách, intervence v rodině, ve škole či na pracovišti, pomoc při jednání s policií, soudy a Probační a mediační službou, spolupráce s kurátory, pomoc při jednání s jakýmikoli dalšími úřady či institucemi. Ve všech těchto případech je možné poskytnout i aktivní asistenční službu (doprovod a pomoc přímo na úřadu).
 

Základní zdravotní ošetření

V rámci zdravotní pomoci jsme také schopni provádět základní ošetření - například abscesů, poranění žil atd. Dle potřeby zajišťujeme klientům poradenství. Jsme schopni zprostředkovat klientům kontakt na odborného lékaře nebo je přímo doprovodit.
 

Konzultace po telefonu

Pokud nemáte čas, bydlíte ve větší vzdálenosti od nás nebo je to pro Vás zkrátka pohodlnější, můžete využít i konzultace po telefonu.
 

Informace o drogové problematice

Uživatelům drog, rodičům a dalším blízkým osobám poskytujeme informace o drogách, jejich působení, rizicích, o léčebných zařízeních a uplatňovaných léčebných postupech. Volně k dispozici máme i brožury týkající se drog a prevence.