ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Co dělat když...

...zjistíte, že Vaše dítě bere drogy:

 • Uklidnit se, abychom nejednali v panice nebo stresu a později nelitovali.

 • Nezakazovat. Ztratíme-li hlavu a začneme ihned zakazovat, můžeme si být jisti, že droga dětem zachutná o to víc - navzdory. Nebezpečí v případě, že dítě sáhlo po droze kvůli tomu, že mělo nějaký problém, je pak ještě větší.

 • Udržet kontakt. Nenuceně, vhodnou formou dávat dítěti najevo svůj zájem, zajímat se o jeho svět, jeho kamarády, podporovat koníčky atd. Důležité je získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat. Někdy je to těžké, zvlášť, když dítě hájí názory a postoje pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout však ještě neznamená přistoupit na jeho stanovisko.

 • Opatřit si co nejvíce spolehlivých informací. Ve vhodných chvílích hovořte s dítětem otevřeně o alkoholu a drogách. Obhajuje-li dítě některou z drog, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty. Dostatečnou informovaností v dané problematice zabráníte tomu, že vás potomek "utluče" svými argumenty.

 • Jít osobním příkladem: přestat s vlastním kouřením, pitím... Rodič, který je pro dítě svým chováním ve vztahu k návykovým látkám vzorem, je ve výhodě. Některé hodnoty předávané rodiči mohou být v prevenci velmi prospěšné.

 • Spolupracovat s dalšími rodiči vrstevníků, se školou, s odborným zařízením. Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá - zvládáním svých problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte.

 • Jestliže je dítě pod vlivem drogy a hrozí mu otrava, neváhejte zavolat lékařskou pomoc.

 • Nehádejte se s dítětem, které je pod vlivem drogy. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.

 • Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání.

 • Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde vaše dítě je, co dělá, zamyslete se nad jeho denním programem a životním stylem.

 • Nespoléhejte se na okamžité "zázračné" vyřešení vašeho problému. Základem nápravy je dlouhodobá výchovná strategie, jejíž princip spočívá v nepodporování a neusnadňování pokračujícího braní drog, ale naopak odměňování a povzbuzování každé změny k lepšímu. Na jedné straně dobrý vztah k dítěti a snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost na straně druhé.

 

Čemu se vyhnout:

 • Nepopírejte problém. Ztrácíte čas, který může vést k rozvoji závislosti.

 • Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Abyste se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl byste naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl byste najít spojence.

 • Neobviňujte partnera. Pro vyřizování starých účtů není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.

 • Nehledejte v dítěti, které bere drogy spojence proti svému partnerovi.

 • Nezanedbávejte sourozence. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a rovněž potřebují vaši péči a zájem.

 • Nefinancujte užívání drog a neusnadňujte ho. Kontrolujte dítěti kapesné, zabezpečete si cenné předměty, nenechte se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit vaše dítě, ale jeho kamarádi.

 • Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Neustupujte tomuto tlaku.

 • Nevyhrožujte něčím, co nemůžete splnit - ztrácíte tím důvěryhodnost.

 • Nebijte dítě, které je pod vlivem drogy. Fyzické násilí většinou vyvolává u dítěte pocity ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.

 • Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím pro dítě stávali ještě přitažlivější.

 • Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky.

 • Neztrácejte naději. Čas hraje ve Váš prospěch.

 

...se poraníte o použitou injekční jehlu:

 • Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet. Krvácení totiž sníží dávku viru. Ranku nemačkejte!!

 • Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem- nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
 • Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře Zdravotního ústavu, event. Krajské hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.
 • Lékař Vám zajistí vyšetření krve na virové žloutenky typu A,B,C a vyšetření na infekci virem HIV. Testování je možné využít také v našem zařízení.
 • Podle charakteru poranění Vám může být nabídnuto krátkodobé preventivní podávání léků s cílem omezit riziko infekce virem HIV, tzv. postexpoziční profylaxe.
 • Čím dříve se dostavíte k lékaři a čím dříve je provedena profylaxe, tím nižší je riziko infekce HIV. Profylaxe by měla být zahájena do několika hodin po poranění.
 • Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu, zásadně se jí nedotýkejte!! Nález ihned oznamte Policii ČR nebo Městské policii (bezplatná linka 158 nebo 156), která zabezpečí jejich likvidaci.