Jak spolehlivá je mapa pokrytí internetu Praha?

Pokud si chceme do našeho domu nechat zavést internetové připojení, pak jednou z věcí, která nás v první řadě bude zajímat, je to, jaké mají v daném místě různí poskytovatelé pokrytí. Zajímá nás především rychlost připojení a síla signálu. Ovšem to není to jediné, co by nás mělo zajímat.

 

Další věcí je totiž i typ připojení. Je totiž důležité, abychom měli jak router, tak i počítač, mobilní telefon či jiné zařízení, které zde budeme připojovat, které je s daným typem kompatibilní. Opomenout nesmíme také fakt, že různé typy mají různou sílu, a to i když jsou od stejného poskytovatele. Závisí to totiž na rozmístění vysílačů.

 

firma1

 

A kde se všechny tyto informace dozvíme? Jednou z možností je otevřít si jednu  z map pokrytí, jako je například mapa pokrytí internetu Praha. Najdeme je na stránkách jednotlivých poskytovatelů a obvykle nám ukáže, jak silný je signál a jaká je rychlost připojení u jednotlivých nabízených typů v dané oblasti.

 

Nevýhodou je, že je poněkud složitější v tomto případě porovnávat jednotlivé poskytovatele, neboť každý z nich má vlastní mapu, která ukazuje pouze jeho produkty. Je tedy třeba otevřít si například v různých záložkách všechny poskytovatele, kteří přichází v úvahu, najít jejich mapy pokrytí a danou oblast srovnat.

 

gps4

 

Otázkou však je, jak moc přesné tyto mapy jsou. Obvykle zjistíme, že se někdy od skutečnosti poněkud liší, a to většinou v horším smyslu. Stačí totiž, aby daná budova byla umístěna „v dolíku“, nebo aby kolem ní bylo něco, co brání průchodu signálu a brzdí jej, a už je kvalita připojení mnohem nižší.

 

Dále zde máme fakt, že jsou aktualizovány pouze tehdy, když se do provozu dostane nový vysílač, případně když se zavede nový typ signálu. A to není příliš časté.

 

I proto je třeba je brát s rezervou a dát i například na zkušenosti sousedů. To je v tomto případě nejvěrohodnější zdroj informací.