Grafenové baterie, budoucnost zítřka?

Slovo baterie již dnes úplně neodpovídá. Lepším označením pro malé krychle a kvádry, které pohánějí naše zařízení, je akumulátor. Jak tedy vůbec nabíjení a vybíjení a samotné akumulátory vůbec fungují?
V základě na jednoduchém principu. Přes adaptér zapojený v zásuvce prochází skrz kabel stejnosměrný elektrický proud. Ten je přímým spojením nabíjejícího konektoru přenesen dovnitř akumulátoru, přesněji na jeho zápornou část, anodu. V akumulátoru v tu chvíli probíhá chemická reakce za pomocí elektrolytu-speciální chemické směsi obklopující obě části, tedy anodu i katodu. Tímto procesem se zvyšuje elektrický potenciál, a tím pádem i elektrická energie obsažena v dané baterii. Při vybíjení je proces opačný, s tím rozdílem, že elektřina již nemíří zpět do kabelu od nabíječky a zásuvky, ale do součástek telefonu.
Grafenová mřížka
V čem jsou tedy grafenové baterie výhodou? Jejich hlavním přínosem je jejich hmotnost, kapacita a rychlost dobíjení. Jsou vyrobeny z grafenu, supertenké formy uhlíku, jehož hmotnost je až o 30% lehčí, než jiné materiály využívané pro výrobu baterií. Kapacitně jsou dokonce lepší až o 45%, což při každodenním používaní znamená, že grafenová baterie při stejných rozměrech jako baterie na bázi lithia, vydrží až 4 dny používání. Pokud se zaměříme na rychlost dobíjení, zjistíme, že se zvládnou dobít za zlomek času, který k tomu potřebují baterie normální. Pokud bychom tedy nabíjeli 2 baterie, jednu grafenovou a druhou na bázi lithia, zjistíme, že zatímco normální by trvalo dobití okolo 1 hodiny, grafenové stačí pouze okolo 12 minut.
Nabíjející se telefon
Avšak existuje zde ještě jedna nezanedbatelná výhoda, a to rychlost stárnutí. Poznatky z vývoje ukazují, že grafenové baterie stárnou daleko pomaleji než jakýkoliv jiný materiál, a to při rychlém nabíjení. Tento fakt se ukazuje jako velmi užitečný při konstrukci různorodých zařízení, které ke svému provozu potřebují zdroj elektrické energie.
Budeme tedy v budoucnosti na alkalické baterie pouze vzpomínat? S největší pravděpodobností ano. Dle uveřejněných zpráv společnosti Samsung, bychom se prvního telefonu s grafenovou baterií měli dočkat již tento rok.