Je náš životní styl dlouhodobě udržitelný?

Dnešní konzumní společnost jednoduše znamená, že se máme nejlépe v historii, ač samozřejmě existují výjimky. Zvykli jsme si, že cokoliv chceme, můžeme mít prakticky hned. Stačí jen zjistit, kde danou věc mají a můžeme si ji jet koupit. A pokud zrovna nemáme dostatek peněz, najde se dost společností, které jsou více než ochotny nám danou částku půjčit.

 

To však znamená mimo jiné také velké vyčerpávání prakticky všech zdrojů. Staví se stále nové domy i továrny, čímž dochází k zabírání potenciální orné půdy. Těží se uhlí, ropa i zemní plyn bez ohledu na to, jak rychle se zásoby vyčerpávají. Vzniká také rekordní množství odpadků, které jsou následně odvezen na skládku nebo do spalovny. Rozhodně je tedy potřeba se zamyslet nad tím, zda je tento náš styl udržitelný.

 

pokud máme zahrádku, je dobré ji využít

 

Je samozřejmě jasné, že v dlouhodobém horizontu nikoliv. To platí zvláště, když k tomu přidáme stále rostoucí počet lidí na naší planetě. Dříve či později (vzhledem k rychlosti, s jakou jsou zdroje spotřebovávány, spíše dříve) nevyhnutelně dojde k vyčerpání zásob a následnému kolapsu celého systému. O tom, že následky nebudou pěkné, asi není třeba hovořit.

 

Jistě, v poslední době se objevuje čím dál více snah situaci změnit. Koše na tříděný odpad ve městech se staly normou a jsou stále více používány. Čím dál více elektrické energie je vyráběno z obnovitelných zdrojů. Elektrické automobily se pomalu dostávají mezi širokou veřejnost. Bude to však stačit?

 

hory vyprodukovaných odpadků

 

Odpověď bohužel zní, že nikoliv. Navzdory svým reklamním sloganům nemají firmy žádný zájem na tom současnou situaci nějakým způsobem změnit. Koneckonců díky konzumnímu způsobu života vydělávají, a byly by hloupé, kdyby se dobrovolně připravovaly o zisky.

 

I to je důvod, proč je pomocí reklam konzum a impulzivní nakupování stále podporováno. A to je něco, čemu bychom se měli vyhnout. Zvláště v současné době je nutné s financemi nakládat opatrně, a přemýšlet nad tím, zda tu televizi skutečně potřebujeme. Jen tak se můžeme na hrozící kolaps připravit.