Mezigenerační výpomoc se světem informačních technologií

Díky zvyšujícím se nárokům na využívání informačních technologií se v posledních letech rozvíjí mnoho projektů zaměřených na pomoc starším lidem s porozuměním s počítači, s orientací na internetu apod. Cílem je, aby se jim zjednodušil život, zpříjemnil tím, aby se necítili osamocení a aby se zlepšila mezigenerační komunikace.laptop v rukou seniora.jpg
Těchto projektů ale pořád není dostatek.
Je zapotřebí osobní přístup a dostupnost služeb v místě bydliště. Mnoha seniorům se informace o těchto poskytovaných službách často ani nedonese, je potřeba větší osvěta, aby se více seniorů mohlo zapojit do dnešního online světa. Většina informací je v současné době dostupná pouze na internetu, senioři, kteří s počítačem neumí pracovat a kterých je většina, se proto musí cítit jako velmi vyloučená skupina společnosti, odloučená od světa mladších generací. Takto by to být rozhodně nemělo.
Akcí pro seniory, různých kurzů a školení je sice hodně, ale mělo by se více podporovat propojení generací, ať už v rodinách, i mimo ně. Trend v dnešní době je opačný, většina mladých nemá se seniory dostatek trpělivosti, aby předávali své zkušenosti svým prarodičům, případně i rodičům. Pro všechny z nás je ale důležité a potřebné být součástí společnosti, být se svými blízkými, či se cítit užitečnými, přestože se to může někomu jevit opačně.  
Projekty, kdy „ajťák“ přijde k seniorovi a pomůže mu vše vysvětlit na jeho počítači a naučí ho s ním pracovat, jsou velmi perspektivní a užitečné.Aby se však tyto služby rozšířily a byly dostupné pro každého, bylo by zapotřebí finanční dotace od státu a větší spolupráce s městy a obcemi.mezigenerační komunikace.jpg
Život by si senioři velmi usnadnili a zpříjemnili tím, kdyby ovládali elektronickou poštu či telefonování pomocí aplikací k tomu určených, kdy mohou používat i kameru. Kdyby se naučili vyhledávat užitečné informace, jako například jízdní řády, různé kulturní přehledy, kontakty na lékaře či otevírací doby obchodů, lékáren apod., velmi by jim to ulehčilo život.
Pro fungování projektů je důležité, aby byl zachován osobní přístup, otevřenost, vzájemná důvěra mezi seniory a lidmi poskytujícími tyto služby, oboustranná trpělivost, vytrvalost a proaktivní přístup.