Odolný materiál pro veškeré vodní systémy

V současné době bychom se už zřejmě neobešli bez jednoho materiálu, který skutečně najdeme na každém kroku. Tím materiálem je polyvinylchlorid. Známější je spíše jako PVC materiál.

pvc

  • Pokud bychom sestavili příčku nejpoužívanějších plastů současné doby, pak by se PVC umístil na krásném třetím místě.
  • Předběhl by ho jen polyetylen a polypropylen.

Velké rozšíření tohoto materiálu je z důvodu nejen snadné a levné výroby, ale i univerzálního využití. Je možné se s ním setkat jak v měkké podobě (například ochranné rukavice) anebo v podobě neměkčené (různé trubky na kanalizace).

  • Velkou výhodou tohoto materiálu je jeho vysoká odolnost vůči chemickým látkám i přírodním vlivům.

Proto vlastností PVC využili i výrobci bazénových technologií.V tomto případě se nabízí ještě jedna velká výhoda. Ve vodním prostředí tento materiál oproti kovům nekoroduje a není háklivý ani na bazénovou chemii.

Vyhovuje po všech stránkách

Neměkčený polyvinylchlorid se tedy využívá na výrobu plastových rozvodů (umožňují snadnou montáž i demontáž s možností dilatace), tvarovek (zátek) a také dalších součástí potrubního systému. Polo ohebné PVC najdeme u bazénové Flexi hadice, která se využívá jako alternativní řešení při instalaci trubních systémů rozvodů pitných bazénových, závlahových nebo odpadních vod.

pvc potrubí

  • Je to sice řešení alternativní, ale v mnoha ohledech je na lepší úrovni.

Díky tomu, že je uvedená hadice flexibilní, spojují se v ní vlastnosti odolné trubky i některých tvarovek (kolena). Může se tak v potrubních systémech plně uplatnit a nahradit ostatní materiál.

  • V těchto systémech se ideálně uplatnily trubky z neměkčeného šedočerného polyvinylchloridu, které tvoří základní technologický díl při výstavbě veškerých rozvodů, včetně zahradních zavlažovacích systémů.
  • Veškerý materiál z PVC vyhovuje tlakové třídě PN20.