Práce v zahraničí

Aby mohl cizinec vykonávat práci v některé ze zahraničních zemí, je třeba vyřídit řadu náležitostí, které tomu předcházejí. Záleží na každé zemi zvlášť, jaké podmínky pro povolení k výkonu zaměstnání má. Například u nás v České republice může cizinec získat pracovní povolení krátkodobé (bude zde pracovat po dobu kratší než 90 dní) nebo potřebuje být držitelem zaměstnanecké karty, modré karty, karty zaměstnance nebo povolení k zaměstnání (v případě delšího pobytu). Povolení je vydáváno na dobu nejdéle 2 let, přičemž je možné zažádat o prodloužení v případě nadále trvajícího zaměstnání. A jak je tomu v jiných zemích?

european-union-1328256_1280

Pro nás je aktuální zejména práce v Německu, ale pro všechny země v rámci Evropské unie platí volný pohyb, takže pro práci zde postačí občanský průkaz. Pracovní povolení tedy není třeba vyřizovat, povinností však zůstává nahlášení zahraničního bydliště na místním obecním úřadu ve lhůtě 14 dní od příjezdu.

A co země, které nejsou součástí EU? Typickým příkladem je Švýcarsko a od 1. ledna 2021 také Anglie. Co se Švýcarska týče, platí totéž, co pro ostatní země patřící do EU, protože tato země podepsala schengenskou dohodu a tudíž se po ní můžeme volně pohybovat (samozřejmě s platným občanským průkazem) i v ní pracovat bez pracovního povolení.

O něco složitější situace nastala se Spojeným královstvím, které z EU vystoupili, aniž by dosáhli dohody o volném pohybu. Je proto třeba pro práci zde získat pracovní povolení, jehož první část se podává online, přičemž je třeba ověřit totožnost prostřednictvím biometrického pasu. K tomu je třeba mít kompatibilní smartphone nebo se zájemce bude muset osobně dostavit do vízového centra. Poté obdrží zájemce vyjádření k žádosti, které bude kladné, získá vyjádření v digitální podobě, pomocí něhož bude možné jeho imigrační status kontrolovat.

america-1861417_1280

Pracovní povolení v USA se také liší podle doby, po kterou chcete v dané zemi zůstat. Nejčastěji jsou využívané krátkodobé pracovní pobyty, ale samozřejmě je možnost pobývat i déle při získání kladného vyjádření. Na výběr je hned několik typů víz, z nichž si vyberete to, které vaše zaměstnanecká pozice předurčuje. Zaměstnání si totiž musíte začít zajišťovat již před odjezdem do země.