Tajemná zákoutí řeky Lužnice

Řeka Lužnice je již několik desítek let považována za Mekku vodáků, v této komunitě platí, že kdo Lužnici nesjížděl, ten není vodákem. Musíte brát tuto informaci pochopitelně s nadsázkou, většina začátečníků však míří právě sem, neboť říční profil není příliš náročný a poradí si tu i dětské vodácké putovní tábory.
Neplatí to však pro všechny úseky, právě pasáže horního toku bývají poměrně zrádné, zvláště za vyššího stavu vody silně meandrující tok dokáže převrhnout loď v nájezdu na křoviska vyčnívající ze břehu. Mezi Majdalenou a Suchdolem je dokonce umístěn pomníček utonulým dvěma nešťastníkům, kteří se tu za vyššího stavu vody rvali se silným proudem.
kánoi na řece

Řeka milovníků romantiky

Horní pasáže jsou velice poutavé pro každého, kdo se tudy plaví poprvé. Podél levého břehu se rozprostírá obrovská plocha zatopeného pískového lomu s názvem Cep, vyplatí se tu alespoň na půl hodiny zastavit a v poklidu rozjímat. Za slunečného počasí je hladina pískovny lákavým místem ke koupání, je ze všech stran obklopena borovým lesem a pravý břeh zasahuje do přírodní rezervace Na Ivance.
krásné jezero
Stará řeka – Lužnici můžete splouvat původním korytem nebo uměle vybudovaným kanálem. Ačkoli je umělé koryto zarostlé vegetací a na první pohled nevypadá jako uměle vyhloubené, zajímavější zážitek prožijete na Staré řece. Octnete se uprostřed rezervace, po celých dlouhých deset kilometrů budete putovat pralesem, zajímavou scenérii dotvoří jemný písek na dně a plavba bude připomínat spíše tajuplnou a magickou scénu z neznámé a neobydlené planety.
Táborská kaskáda – kaskáda čtyř táborských jezů, rozmístěných v krátkém rozestupu, předznamená změnu charakteru vodního toku. Hluboce zaříznutý kaňon do údolí strmých svahů jehličnatého lesa byste tu rozhodně neočekávali, vždyť po celou dobu byl říční tok rovinatý a poklidný. Řeka tu vstupuje do úseku peřejí, písčité dno se mění na balvanité, vyplatí se tento úsek splout ještě jednou se zastavením na vyhlášeném tábořišti Harachovka. Následující den můžete využít jako volný pro prohlídku historické části města a prohlédnout si zástavbu i z výšky kostelní věže nebo z ochozu věže Kotnov.