Jak probíhá hodnocení SEO

Propagace je jedním ze základních požadavků tvorby zisku každé firmy. Právě s její pomocí totiž přilákají nové zákazníky a zároveň si udržují i ty stávající. Není tedy divu, že tomuto oboru mnohé podniky věnují velké úsilí.

Avšak abychom zajistili, že nevyhazujeme peníze zbytečně, je třeba zjistit, zda byla daná marketingová strategie skutečně účinná. To platí i o úpravě internetových stránek firmy pro vyhledávače, známé také pod anglickou zkratkou SEO, což je v současnosti jeden z nejpoužívanějších způsobů.

seo8

Jak ale provedeme například právě hodnocení SEO Seolight.cz? Přeci jen to není tak jednoduché jako spočítat peníze. Je zde totiž více faktorů, kterým je třeba věnovat pozornost.

V první řadě je nutné si nechat ještě před zavedením dané metodiky zpracovat analýzu, která nám řekne, s jakým zvýšením zisku můžeme v ideálním případě počítat. Toto číslo následně porovnáme s výsledkem.

Je samozřejmé, že ten nebude nikdy tak vysoký jako je ideální případ, měl by se mu však co nejvíce blížit. Pokud je podstatně nižší, je potřeba zjistit, proč tomu tak je a jak danou situaci napravit. Firma tím totiž přichází o peníze, a to rozhodně není dobré.

Dále musíme zvýšení zisku, kterého jsme dosáhli, porovnat s náklady, které jsme na aplikaci této metodiky vynaložili. A vzhledem k tomu, že ji s největší pravděpodobností implementovala externí firma, nebudou pravděpodobně nejmenší. Cílem je zjistit, zda zvýšení zisku skutečně odpovídá nákladům. Pokud ne, a je to vina nesprávně provedeného SEO, pak je vhodné udělat reklamaci.

seo10

V neposlední řadě bychom se také měli zajímat o to, jak moc se zvýšila návštěvnost naší webové stránky. Opět v analýze bychom měli najít, jaký nárůst se zde očekává. Pokud je nízko pod tímto odhadem, pak je zde opět problém, který je třeba řešit.

Je tedy jasné, že podobně jako vše ostatní, i SEO potřebuje zpětnou vazbu. Jen tak můžeme zajistit, že bude fungovat skutečně na sto procent a že všechny nedostatky budou odstraněny. A to je pro náš zisk to nejdůležitější.