Přivádíme na pozemek pitnou vodu

Připojení k vodovodnímu řadu

Vodovodní řad je jednou z moderních vymožeností, bez níž si stěží dokážeme představit současný život. Uvědomují si to zejména lidé, co prožili nějakou havarijní situaci a museli docházet pro vodu k přistavené cisterně venku na ulici. V takové chvíli odpadá veškeré pohodlí a pobyt v domácnosti se sává spíše řeholí.

kočka u vodovodu

Připojení k vodovodnímu řadu se uskutečňuje prostřednictvím vodovodní přípojky. Jde o technickou záležitost, které rozumí vodohospodářští pracovníci, a ti by také měli toto řešení realizovat. Nejprve je však nutné vytvořit projektovou dokumentaci a tu předložit ke schvalovacímu řízení na příslušném odboru stavebního úřadu. Ten se k projektu v zákonné lhůtě vyjádří a poté, co vydá povolení, mohou začít příslušné pracovní úkony. Na závěr proběhne kolaudace a přípojka se stává oficiální samostatnou stavbou, se všemi náležitostmi, za jejíž provoz odpovídá investor, resp. osoba, která realizaci přípojky zaplatila.

Vlastní zdroj vody ze studny

Před několika desítkami let jste si mohli studnu na zahradě vykopat sami a v zásadě o tom nikdo nemusel vědět. To ovšem v současné době již neplatí. O výstavbu studny se rovněž musí žádat, a to v zásadě shodným postupem, jako u vodovodní přípojky. Nejprve se vypracuje projekt, ten se předloží stavebnímu úřadu a je-li vše, jak má být, na základě povolení se realizuje průzkumný vrt a následně vrt konečný.

voda v domě

ISPOP

Počínaje rokem 2010 je povinností každého subjektu, který připojuje objekt k vodovodnímu řadu, anebo realizuje vlastní studnu, hlásit realizaci těchto záležitostí tzv. Integrovanému systému ohlašovacích povinností, zkráceně ISPOP hlášení. Toto se týká nejen řešení ohledně pitné či užitkové vody, ale také čističek odpadních vod a připojení objektu ke stávajícímu kanalizačnímu systému. Hlášení ISPOP za vás však může provést specializovaná firma.