Rozpad koloniální soustavy v Africe zapříčinil její bídu

                Africký světadíl je tím nejchudším, co může Země hospodářsky nabídnout. Přitom ve středověku a novověku zde probíhal čilí obchod. Kultura místních kmenů byla bohatá, tradiční. Společnost se řídila jasně danými pravidly, která je provázela po staletí. Nic nenasvědčovalo tomu, co se děje dnes. Dokonce zde existovala bohatá města, mnohem bohatší než ta evropská. Například Timbuktu, Káhira a další. Proč jsou dnes spíše skomírajícími přelidněnými a chudými „pastouškami“?

africké děti

                Odpověď musíme hledat v minulosti. Co nastartovalo ten kulturní propad? Byly to kolonie! Snahy evropských mocností o ovládnutí každého kusu světa začaly s objevnými plavbami v 15. století. Hlavní éra rozvoje koloniálního systému světového uspořádání ale probíhala v 18., 19. a v první polovině 20. století.
chudinské chatrče

                O tom, že se tato kulturní invaze stala úspěšnou, rozhodlo několik faktorů. Prvním byl bezesporu technologický i společenský náskok zemí Starého kontinentu. Ty do Afriky vyvážely spoustu do té doby neviděného a krásného zboží. Dále to byla bohatost místních zemí. Téměř všude se dalo něco těžit, pěstovat či chovat. Něco, co v Evropě chybělo, byla po tom poptávka – uhlí, zlato, diamanty, buráky, koření, sůl. To byla hlavní lákadla nenasytných panovníků a jejich podřízených. A za třetí to byla ochota těch významně postavených kmenových vůdců prodat svou zemi. A z nabytého bohatství dožít život v přepychu.

                Velmoci „vycucávali“ potenciál. Tvořili mezi sebou umělé hranice. Rozdělovali kmeny. Přiřazovali každému příslušnost k jednomu kmeni. A tím zasadili semínko sváru. Rozpad společnosti na všech úrovních. Ztrátu tradic. Ztrátu bohatství. Znesvářili sousedy. A nakonec proti sobě poštvali nespokojený lid, který je (většinou) v 60. letech 20. století zlikvidoval.
hromada lebek

                Jenže se svobodou nastaly nové problémy. Hranice se jen tak obnovit nedaly. Všude zuřily boje o moc. A tam, kde stále bylo bohatství, se vytvořila úzká vrstva bohatých, kteří své jmění získali díky korupci a spolupráci s bohatými zeměmi zvenčí.

                Tím se kultura mnohých zemí změnila k nepoznání. A s ní zaniklo i národní povědomí, hrdost. A když vám toto chybí, jakou asi máte motivaci budovat silnou zemi? Žádnou, protože bojujete s vlastní existencí!