Grafenové baterie, budoucnost zítřka?

Slovo baterie již dnes úplně neodpovídá. Lepším označením pro malé krychle a kvádry, které pohánějí naše zařízení, je akumulátor. Jak tedy vůbec nabíjení a vybíjení a samotné akumulátory vůbec fungují? V základě na jednoduchém principu. Přes adaptér zapojený v zásuvce prochází skrz kabel stejnosměrný elektrický proud. Ten je přímým spojením nabíjejícího konektoru…Continue Reading

by